Thiên Long Bất Bại
Thiên Long Bất Bại tụ hội anh hùng var base_url = "./";

Đăng Nhập


Nhóm Thảo Luận

 

TLBB Bất Bại 3.6 chuyển sinh - Open 19h30 Tối T7 ngày 11/5 .!

11/5

👹 Drop Sever :
✦ Thúc hà cổ trấn : thú môn phái - bá vương lệnh + Ngọc 9
✦ Phụng hoàng cổ trấn : ám khí + võ hồn + Long văn
✦ Đào Hoa Nguyên : Sét trùng lâu + phiếu ĐMPTin tức khác